Evangelion Studio varnar för att läckande films klipp kan orsaka 10 års fängelse!

Studio Khara varnar strängt att piratkopiering av Evangelion: 3.0 + 1.0-filmen kan leda till fängelse i upp till tio år, en böter på upp till 10 miljoner yen, eller båda.