Supernatural Detective Web Anime, Ino No AICis, Reveals Trailer

Ino no AICis, den kommande servern för detektivwebanime, har avslöjat en trailer som retar huvudrollen. Youtube-debuten i februari är nästan här!