Anime

Varför är Anime så kort dessa dagar?

Flera faktorer spelar in för att förklara varför anime-show är så korta dessa dagar. Låt oss undersöka varje anledning för att få bättre idéer bakom denna fråga!

Har någon dött med en tyst röst?

En tyst röst behandlar många teman, där döden är en viktig fråga. Låt oss ta en titt på karaktärerna som dog eller närmade sig att dö.