Crunchyroll lägger till fem fantastiska anime till sin streaminglista i april!

Crunchyroll har meddelat sin nya anime-serie, och några spännande brickor står i kö för oss! Tokyo-hämnare, Zombie Land Saga 2, Joran och mer!