Hur stark är Jin Mori? Är Mori en gud?

Med Taek Jegal som konsumerar nyckeln och går på en mordisk ras, insåg Mori sin sanna form som Monkey King och blev en Gud.